Perera, G.D.N., University of Sri Jayewardenapura, Sri Lanka