Chen, Songtao, Jiujiang Vocational and Technical College, Jiujiang, Jiangxi, CHINA, China